kvalitet, omhu, vellyd
- ingen kompromisser

HD-HTPC.DK

High Definition Home Theatre Personal Computer

Medie- og datahåndtering - herunder backup

Version 1.01 - juli 2011

1. Indledning

Denne miniguide forklarer almindelige problemstillinger i forbindelse med data på optiske medier og harddiske.

Endvidere gives bud på løsning af disse typiske problemer: Backup.

2. Optiske medier

Optiske medier, cd, dvd m.fl., bør opbevares tørt og mørkt ved stuetemperatur.

Medierne er langtidsholdbare hvis de er produceret ordentligt. Det er imidlertid ikke altid tilfældet:

cd-rot

Ilt trænger ind og oxiderer det tynde aluminiumslag indeholdende data. Dette gør mediet ulæseligt.

Det sker heldigvis kun på elendigt producerede medier. Man bør regelmæssigt checke datasiden på ens medier. Er processen gået i gang men skiven stadig læselig, bør man hurtigst muligt lave et par kopier og vacuumindpakke originalen.

Eksempel på cd-rotEksempel på cd-rot
Eksempler på cd-rot

Kemiske reaktioner

Selv om mediet er produceret ordentligt, kan trykket være mindre holdbart.

Nedenfor ses eksempel hvor der er pålimet en tynd folie med tryk. Limen havde reageret med luften og blev fedtet. Ved forsøg på vask gik limen i opløsning og folien peelede af. Påvirker dog ikke data, men mediet mister eventuel samlerværdi. Undlad at rense medier medmindre de ikke kan afspilles.

Eksempel på kemisk reaktion
Eksemple på kemisk reaktion

Brændte medier

Brændte medier benytter et organisk materiale til datalag i stedet for metal. Dette materiale har en begrænset levetid før det bliver nedbrudt og skiven ulæselig. Gode brændbare kan måske holde i 10+ år. Dårlige holder ikke engang en måned.

Ridser

Ridser kan gøre medier ulæselige. Hvis ridsen går igennem til datalaget er skaden ofte uoprettelig.

Grundet en ingeniørmæssig designfejl er datalaget meget sårbart på cd mediet. Det er beskyttet af et tykt lag plastic fra læsesiden, men kun et meget tyndt lag på etiketsiden. Mediet er derfor meget sårbart over for ridser på etiketsiden. Nye medietyper har rettet op på denne designfejl, ved at lægge datalaget i midten og dermed beskytte det fra begge sider .

Er ridsen kun i plastlaget, kan man ofte reparere mediet med rensning og polering. Start med at rense mediet med isopropylalkohol og en fnugfri klud. Dette er nogen gange nok til at gøre mediet læseligt. Fejler dette kan man polere mediet med et slibemiddel som slipol eller slipoline. Man kan også købe en maskine der kan slibe og polere.

Revner

Plastmaterialet kan blive skørt og revne. Revner kan også opstå grundet forkert ind- og udtagning af visse typer cd-æsker.

En revnet cd bør aldrig afspilles uden behandling, og slet ikke rippes ved høj hastighed. Der er stor sandsynlighed for at skiven vil revne hele vejen igennem, splintre og destruere afspilleren/drevet.

Man kan behandle revner med superlim eller ved at sætte et kraftigt stykke tape på oversiden (bemærk at tapen ikke kan tages af igen). Behandlingen har kun til formål at rippe mediet for at tage en backup.

3. Harddiske

Alle harddiske går i stykker - det er kun et spørgsmål om tid.

Levetiden er lidt af en tilfældighed, afhængig af hvor heldig producenten har været med modellen og hvor gode komponenter der er brugt. Det har man som almindelig forbruger ingen chance for at gennemskue. Moderne elektronik skal være billigt og alle harddiskfabrikanter laver en gang imellem en dårlig serie.

Almindeligt slid forekommer ved at harddisken står tændt og når den tændes/slukkes. Overordnet findes to slags diske: a) Konsumerdiske, designet til at være tændt 6 timer om dagen i tre år og b) Serverdiske, designet til at være tændt hele tiden. Sidstnævnte er noget dyrere.

Man bør ikke lade en konsumdisk stå tændt hele tiden, det vil reducere levetiden. Benyt Power Saving i Windows7 til at slukke for disken når den er inaktiv. Det virker fint (virkede ikke særlig godt i XP).

Visse ting kan reducere levetiden betydeligt:

SMART

Moderne interne diske understøtter teknologien SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).

Denne teknologi kan i visse tilfælde forudsige at en disk er ved at stå af. Kan slås til i computerens BIOS så man får en advarsel under opstart.

Man kan benytte programmet Speedfan til at læse SMART data manuelt.

SMART understøttes ikke af eksterne USB diske.

RAID

RAID er en teknologi som kæder flere diske sammen til en større logisk disk eventuelt med redundans.

Teknologien er oprindeligt tiltænkt servere, hvor den minimerer nedetid og kan forhindre datatab ved diskfejl.

Er på det seneste solgt til private, primært i varianterne RAID0 og RAID1, med bedre performance som salgsargument. Det er fint nok, der er blot to ting man bør vide om RAID:

4. Backup

Løsningen på alle problemer med datatab er backup.

4.1 Til optisk medie

cd-audio/cd-da

En kopi i form af cd-audio er fint til at spille i bilen eller lignende. Det er imidlertid en dårlig backup, da der er dårligere fejlkorrektion på cd-audio end cd-rom (data cd). Mediet vil derfor stoppe med at være læseligt tidligere hvis brændt som cd-audio end som cd-rom (data).

Rip derfor skiven og brænd flac filerne, gerne sammen med par2 filer (forklares senere).

Brændehastighed

Det er umuligt at brænde/producere et medie uden fejl. Dette er der imidlertid taget højde for i designprocessen med automatisk fejlkorrektion, hvorfor det ikke er et umiddelbart problem. Det bliver det dog når antallet af fejl overstiger fejlkorrektionens kapacitet.

Antallet af fejl afhænger af mediets kvalitet og stiger med højere brændehastighed. Antallet af fejl vil yderligere stige når mediet forfalder stille og roligt over tid.

Brænd derfor ved laveste hastighed for at få længst mulig levetid af dit medie.

par2 fejlkorrektion

Brændbare medier holder ikke evigt og man kan være uheldig at tabe mediet, så det bliver yderligere ridset.

I praksis betyder det at nogle af filerne på mediet bliver ulæselige.

Er man villig til at ofre 10-15% af mediets plads, kan man tilføje ekstra fejlkorrektion i form af par2 filer. Disse filer generes når man stadig har originalfilerne. Mister man nogle filer, kan man reparere skaden.

Benyt programmet QuickPar til at generere par2 filer.

QuickPar eksempel
QuickPar med 10% redundans = antal datablokke du kan tåle at miste. Fylder mere end 10%.

Når uheldet er ude og man står med et defekt medie, kopier man blot alle læsbare filer over på harddisk og dobbeltklikker på en af par2 filerne. QuickPar vil nu checke om der er datablokke nok til at reparere skaden.

Vil man tage backup af meget store filer kan det være en fordel at benytte winrar eller lign. og lægge filerne ned i multi-fil-arkiver - f.eks. 8 Mb store. Dette vil sandsynligvis give flere læsbare filer når uheldet er ude. Dette er også en fordel hvis man vil lave backup af flere albums på en dvd/bd. QuickPar kan nemlig kun arbejde med filer, ikke med mapper.

Alternativt kan man benytte et program som isobuster. Det læser hele mediet med de fejl der nu måtte være. Har man par2 filer, kan det være ganske nyttigt.

4.2 Disk-til-disk

Nutidens prisbillige og store eksterne diske er fremragende til backup.

Dobbelt backup

Vil man passe ekstra godt på sine data, bør man have to backupdiske. Disse diske må ikke være tilsluttet samtidigt i tilfælde af kortslutning, lynnedslag eller fejlstrøm. Det kan i værste fald ødelægge alt (tilsluttet) elektronisk udstyr i hjemmet.

Det er yderligere en god ide at opbevare den ene disk uden for hjemmet. Så er man sikret i tilfælde af brand, oversvømmelse, tyveri og lign.

Synkronisering

De fleste kan finde ud af, at kopiere filer fra et sted til et andet. Men med mange filer bliver det hurtigt uoverskueligt at holde styr på nye og slettede filer. Man kan eventuelt overskrive alle filer, men det kan nemt tage mange timer med store diske og er ikke praktisk i længden.

Windows Vista og nyere kommer med robocopy - Robust File Copy. Der er desværre ikke nogen nem og brugbar grafisk brugerflade, men det er heldigvis ikke så svært.

For at synkronisere fra f:\musik\ til g:\musik\ startes notepad og nedenstående kopieres ind.

robocopy f:\musik\ g:\musik\ /MIR /XD "System Volume Information"
pause

Gem filen som eksempelvis synkroniser.cmd og dobbeltklik på den.

Er man mere til cygwin og kommandoprompt, kan man benytte rsync i stedet:

rsync -av --delete /cygdrive/f/musik/ /cygdrive/g/musik/


Rigtige mænd tager ikke backup, de græder!

Copyright © 2010 by Allan Hansen.

This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License.